logo


 
  Home | Visie | Wonen | Werken | Historiek | Vrijwilligers | Activiteiten | Vacatures | Contact | Links
 
 

 


Wil u bewust omgaan met solidariteit?


Dat kan !!!
Helpen en uw gift recupereren van de belastingen?
Ook dat kan !!!
Giften vanaf € 30 euro geven recht op een fiscaal attest.

Wat kan nog :
U geeft een bestendige opdracht aan uw bankinstelling om maandelijks
€ 5,- / € 10,- of € 20,- euro te storten
op de bankrekening 320-0678318-67 van De Meerpaal vzw.

Op het einde van het jaar ontvangt u voor de gezamenlijke gift ook een fiscaal attest.


DUO-LEGAAT

Wat is het duo-legaat ?


Het duo-legaat stelt dat men in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierecht, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt.

Een duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen.
1. U stelt een testament op.
2. U geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen (persoon     of personen X).
3. U geeft een tweede legaat ten voordele van een v.z.w. (b.v.b. De
    Meerpaal), die verplicht is alle successierechten te betalen
    (persoon Y).

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil van successierechten die een privépersoon (tot 65%) t.o.v. De Meerpaal (8,8% - weldra vermoedelijk nog maar 7%) betaalt. Hoe hoog de successierechten oplopen, hangt ook af van het bedrag van de erfenis en de graad van familieverwantschap.

Voorbeeld
·  Peggy uit Leest is 65 jaar en weduwe. Zij heeft geen familie.
    Bij testament laat zij € 25.000 na aan haar vriend Guido,
    met een gewoon legaat. Peggy laat € 25.000 na aan Guido en niets
    aan De Meerpaal. Bij de overdracht na haar overlijden wordt de
    erfenis als volgt verdeeld (gebaseerd op 45% successierechten
    voor Guido).

Bevoordeelde partij

Guido

De Meerpaal

de Staat

Bruto legaat

€ 25.000

€ 0

   

Te betalen rechten

€ 11.250

€ 0

   

Netto voordeel

€ 13.750

€ 0

€ 11.250


Met een gewoon legaat, houdt vriend Guido dus netto € 13.750 over en gaat er € 11.250 naar de Belgische staat.

·  Met een duo-legaat. Peggy laat € 15.000 aan Guido en
    € 10.000 aan De Meerpaal, die ook alle successierechten
    moet betalen.

Bevoordeelde partij

Guido

De Meerpaal

de Staat

Bruto legaat

€ 15.000

€ 10.000

   

Te betalen rechten

€ 0

€ 15.000 x 45% of
€ 6.693
€ 10.000 x 8,8% of
€ 880 of
samen € 7.573

   

Netto voordeel

€ 15.000

€ 2.427

€ 7.573


Bij dit voorbeeld kan Peggy een groter bedrag (€ 15.000 ipv € 13.750) aan haar vriend nalaten en ook nog een schenking (€ 2.427) doen aan De Meerpaal. De Belgische staat krijgt hierbij dus minder (€ 7.573 ipv € 11.250).

Voor alle verdere informatie staat elke notaris zeer graag ter beschikking. Hij/zij kan U ook inlichten over een schenking 'van hand tot hand' en 'bij notariλle akte'.

 


 

 
   © 2009 by Robert •   Overwinningsstraat 23    /    2830 Willebroek    /    Tel: 03.866.22.33